ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
   โรงพยาบาล
   
>>> รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ DR Screening ในแต่ละโรงพยาบาลอำเภอ จังหวัดยะลา
>>> DownLoad Template เพื่อตอบกลับผลวินิจฉัย
   
 

ระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานในตา
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 152 ถ.สิโรรส ตำบล สะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา