กำหนดการประชุมมหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลยะลา ครั้งที่ 10

มหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลยะลา ครั้งที่ 10

" สร้างสุข สร้างพลัง สู่การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข(100 ปี) "

ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา
(สำหรับบุคคลภายในให้ส่งรายชื่อลงทะเบียนผ่านอีเมล์)
 
  หน่วยคะแนนอยู่ระหว่างดำเนินการ   
คำแนะนำในการลงทะเบียน
หนังสือมหกรรมวิชาการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงาน พรส. โทรภายใน 526,276

Fax:073-216725 หรือ 073-228941

 

ยอดผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 14 คน