กำหนดการประชุมมหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลยะลา ครั้งที่ 8

มหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลยะลา ครั้งที่ 9

" พัฒนาคน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "

ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรมแกรนด์พาเลซ จังหวัดยะลา
(สำหรับบุคคลภายในให้ส่งรายชื่อลงทะเบียนผ่านอีเมล์)
 
 หน่วยคะแนนพยาบาลและเภสัชกรอยู่ระหว่างดำเนินการ )  
คำแนะนำในการลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงาน พรส. โทรภายใน 526,276

Fax:073-216725 หรือ 073-228941

 

ยอดผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 16 คน