พุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2018
   
Text Size

ค้นหาภายในจาก google

โรงพยาบาลยะลาจัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่เครือข่ายวิสัญญี แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา

_resize

โรงพยาบาลยะลาจัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่เครือข่ายวิสัญญี แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา

เมื่อวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลยะลาจัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่เครือข่ายวิสัญญีแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา

นายแพทย์ประชา ชยาภัม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศูนย์ยะลาเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่ให้บริการในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีงานเฉพาะทางให้บริการผู้ป่วยหลายหน่วยงาน กลุ่มงานวิสัญญีเป็นกลุ่มงานหนึ่งที่ให้บริการระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ให้บริการผู้ป่วยจำนวน ๗,๒๐๐ ราย/ปี ทั้งในและนอกเวลาราชการอย่างมีมาตรฐาน องค์ความรู้ด้านวิสัญญีเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความละเอียดอ่อนและมีลักษณะเฉพาะที่ผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเป็นเวลานานจึงจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ด้านวิสัญญีนอกจากใช้ในงานวิสัญญีแล้วยังสามารถนำมาถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ที่หอผู้ป่วยเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น ทั้งในกระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังการให้บริการวิสัญญี เช่น การเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก การดูแลผู้ป่วยหลังจากระงับความรู้สึก เป็นต้น
    
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลในเรื่องการบริหารจัดการความรู้ และการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลยะลา จึงจัดทำ โครงการแบ่งปันความรู้สู่เครือข่ายวิสัญญีขึ้น ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเครือข่ายวิสัญญี จำนวน ๑๐๐ คน โดยเชิญ รศ.พญ.ฐิติมา ชินะโชติ รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ศิริราชพยาบาล มาเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง งานวิสัญญีคืออะไรและการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการในครั้งนี้ คือ กลุ่มงานวิสัญญีและภาคีเครือข่ายสามารถนำความรู้ทางวิสัญญีไปใช้ประโยชน์ที่หอผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ
อังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2018
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๐... อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
พุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2018
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยโรงพยาบาลยะลา
อังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2018
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ... อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ)
พุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2018
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ... อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2018
 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖... อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาจาก google