อาทิตย์, กรกฏาคม 23, 2017
   
Text Size

ค้นหาภายในจาก google

โรงพยาบาลยะลาจัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่เครือข่ายวิสัญญี แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา

_resize

โรงพยาบาลยะลาจัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่เครือข่ายวิสัญญี แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา

เมื่อวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลยะลาจัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่เครือข่ายวิสัญญีแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา

นายแพทย์ประชา ชยาภัม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศูนย์ยะลาเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่ให้บริการในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีงานเฉพาะทางให้บริการผู้ป่วยหลายหน่วยงาน กลุ่มงานวิสัญญีเป็นกลุ่มงานหนึ่งที่ให้บริการระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ให้บริการผู้ป่วยจำนวน ๗,๒๐๐ ราย/ปี ทั้งในและนอกเวลาราชการอย่างมีมาตรฐาน องค์ความรู้ด้านวิสัญญีเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความละเอียดอ่อนและมีลักษณะเฉพาะที่ผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเป็นเวลานานจึงจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ด้านวิสัญญีนอกจากใช้ในงานวิสัญญีแล้วยังสามารถนำมาถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ที่หอผู้ป่วยเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น ทั้งในกระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังการให้บริการวิสัญญี เช่น การเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก การดูแลผู้ป่วยหลังจากระงับความรู้สึก เป็นต้น
    
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลในเรื่องการบริหารจัดการความรู้ และการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลยะลา จึงจัดทำ โครงการแบ่งปันความรู้สู่เครือข่ายวิสัญญีขึ้น ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเครือข่ายวิสัญญี จำนวน ๑๐๐ คน โดยเชิญ รศ.พญ.ฐิติมา ชินะโชติ รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ศิริราชพยาบาล มาเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง งานวิสัญญีคืออะไรและการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการในครั้งนี้ คือ กลุ่มงานวิสัญญีและภาคีเครือข่ายสามารถนำความรู้ทางวิสัญญีไปใช้ประโยชน์ที่หอผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลางรายการยา Brimodine 1.5mg/ml eye drop 5ml
พุธ, 19 กรกฏาคม 2017
ประกาศราคากลางรายการยา Brimodine 1.5mg/ml eye drop  5ml
ประกาศราคากลางรายการยา Hyaluronate sodium 180mg/100ml eye drop 300 mcL
พุธ, 19 กรกฏาคม 2017
ประกาศราคากลางรายการยา Hyaluronate sodium 180mg/100ml eye drop 300 mcL
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องช่วยฟัง จำนวน ๑๕ เครื่อง
จันทร์, 17 กรกฏาคม 2017
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องช่วยฟัง จำนวน ๑๕ เครื่อง
หนังสืองดการเบิก - จ่าย และงดการจัดซื้อจัดจ้าง (หน่วยเบิก) ประจำปีงบประมาณ 2560
จันทร์, 03 กรกฏาคม 2017
หนังสืองดการเบิก - จ่าย และงดการจัดซื้อจัดจ้าง... อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศสอบราคายา Itopride hydrochloride 50 mg tablet
ศุกร์, 30 มิถุนายน 2017
ประกาศสอบราคายา Itopride hydrochloride 50 mg tablet
ประกาศสอบราคายา Ertapenmem g for injection
ศุกร์, 30 มิถุนายน 2017
ประกาศสอบราคายา Ertapenmem g for injection
ตารางเวรออกตรวจ OPDอายุรกรรม + OPDกุมารเวช ประจำเดือน ก.ค 60
ศุกร์, 30 มิถุนายน 2017
ตารางเวรออกตรวจ OPDอายุรกรรม + OPDกุมารเวช ประจำเดือน ก.ค 60

ค้นหาจาก google