เสาร์, เมษายน 21, 2018
   
Text Size

ค้นหาภายในจาก google

โรงพยาบาลยะลาจัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่เครือข่ายวิสัญญี แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา

_resize

โรงพยาบาลยะลาจัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่เครือข่ายวิสัญญี แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา

เมื่อวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลยะลาจัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่เครือข่ายวิสัญญีแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา

นายแพทย์ประชา ชยาภัม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศูนย์ยะลาเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่ให้บริการในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีงานเฉพาะทางให้บริการผู้ป่วยหลายหน่วยงาน กลุ่มงานวิสัญญีเป็นกลุ่มงานหนึ่งที่ให้บริการระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ให้บริการผู้ป่วยจำนวน ๗,๒๐๐ ราย/ปี ทั้งในและนอกเวลาราชการอย่างมีมาตรฐาน องค์ความรู้ด้านวิสัญญีเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความละเอียดอ่อนและมีลักษณะเฉพาะที่ผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเป็นเวลานานจึงจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ด้านวิสัญญีนอกจากใช้ในงานวิสัญญีแล้วยังสามารถนำมาถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ที่หอผู้ป่วยเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น ทั้งในกระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังการให้บริการวิสัญญี เช่น การเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก การดูแลผู้ป่วยหลังจากระงับความรู้สึก เป็นต้น
    
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลในเรื่องการบริหารจัดการความรู้ และการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลยะลา จึงจัดทำ โครงการแบ่งปันความรู้สู่เครือข่ายวิสัญญีขึ้น ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเครือข่ายวิสัญญี จำนวน ๑๐๐ คน โดยเชิญ รศ.พญ.ฐิติมา ชินะโชติ รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ศิริราชพยาบาล มาเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง งานวิสัญญีคืออะไรและการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการในครั้งนี้ คือ กลุ่มงานวิสัญญีและภาคีเครือข่ายสามารถนำความรู้ทางวิสัญญีไปใช้ประโยชน์ที่หอผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการรคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ศุกร์, 20 เมษายน 2018
ประกาศผลการรคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง... อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศราคากลางรายการยา Cefazolin injection 1 g
พุธ, 11 เมษายน 2018
ประกาศราคากลางรายการยา Cefazolin injection 1 g
HR Clinic Yala Hospital
พฤหัสบดี, 05 เมษายน 2018
ตารางเวรออกตรวจแพทย์แผนกผู้ป่วยนอก ประจำเดือน เม.ย 61
ศุกร์, 30 มีนาคม 2018
ตารางเวรออกตรวจแพทย์แผนกผู้ป่วยนอก ประจำเดือน เม.ย... อ่านเพิ่มเติม...
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศุกร์, 09 มีนาคม 2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin T โดยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน ๔,๒๐๐ ราย
พฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Troponin T... อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาจาก google