พุธ, กันยายน 27, 2023
   
Text Size

ค้นหาภายในจาก google

สื่อแผ่นพับ

สื่อแผ่นพับ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา

ดาวน์โหลดไฟล์
FileFile size
Download this file (กระดูกพรุน.pdf)กระดูกพรุน.pdf342 Kb
Download this file (การดูแลผู้ป่วยรับยาจิตเวช54.pdf)การดูแลผู้ป่วยรับยาจิตเวช54.pdf155 Kb
Download this file (การดูแลผู้ป่วยใส่สายอาหารทางหน้าท้อง.pdf)การดูแลผู้ป่วยใส่สายอาหารทางหน้าท้อง.pdf378 Kb
Download this file (การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยความดันสูง.pdf)การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยความดันสูง.pdf534 Kb
Download this file (การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในผู้ป่วยความดันสูง.pdf)การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในผู้ป่วยความดันสูง.pdf598 Kb
Download this file (การปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์และสามี.pdf)การปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์และสามี.pdf626 Kb
Download this file (การล้างไตทางหน้าท้อง.pdf)การล้างไตทางหน้าท้อง434 Kb
Download this file (การส่องกล้องท่อทางเดินนำดี.pdf)การส่องกล้องท่อทางเดินนำดี.pdf282 Kb
Download this file (การส่องตรวจกระเพะาอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น.pdf)การส่องตรวจกระเพะาอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น.pdf605 Kb
Download this file (การส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf)การส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf492 Kb
Download this file (การเจาะน้ำคร่ำในหญิงตั้งครรภ์.pdf)การเจาะน้ำคร่ำในหญิงตั้งครรภ์1161 Kb
Download this file (การเจาะเลือดในหญิงตั้งครรภ์.pdf)การเจาะเลือดในหญิงตั้งครรภ์599 Kb
Download this file (การใช้ยาคลอซาปีน.pdf)การใช้ยาคลอซาปีน.pdf255 Kb
Download this file (การใช้ยาลิเธียม.pdf)การใช้ยาลิเธียม.pdf196 Kb
Download this file (ความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์.pdf)ความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์1091 Kb
Download this file (คอตีบ.pdf)คอตีบ.pdf176 Kb
Download this file (ต้อลม+ต้อเนื้อ54.pdf)ต้อลม+ต้อเนื้อ54.pdf149 Kb
Download this file (ปวดเข่า.pdf)ปวดเข่า158 Kb
Download this file (ปากแหว่งเพดานโหว่.pdf)ปากแหว่งเพดานโหว่.pdf182 Kb
Download this file (ยาเสพติด.pdf)ยาเสพติด.pdf198 Kb
Download this file (อยู่อย่างไรให้ไกลสารเสพติด.pdf)อยู่อย่างไรให้ไกลสารเสพติด.pdf137 Kb
Download this file (อาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง.pdf)อาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง.pdf319 Kb
Download this file (อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ.pdf)อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ.pdf270 Kb
Download this file (อาหารสำหรับโรคกระดูกพรุน.pdf)อาหารสำหรับโรคกระดูกพรุน.pdf419 Kb
Download this file (อาหารเบาหวาน.pdf)อาหารเบาหวาน.pdf306 Kb
Download this file (เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์.pdf)เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์600 Kb
Download this file (เปลี่ยนวิถีชีวิต พิชิตเบาหวาน.pdf)เปลี่ยนวิถีชีวิต พิชิตเบาหวาน.pdf487 Kb
Download this file (แผ่นพับบมะเร็งลำไส้.pdf)แผ่นพับบมะเร็งลำไส้.pdf427 Kb
Download this file (แผ่นพับปวดเขา.pdf)แผ่นพับปวดเขา.pdf486 Kb
Download this file (แผ่นพับมะเร็งเต้านม.pdf)แผ่นพับมะเร็งเต้านม.pdf559 Kb
Download this file (แผ่นพับวัณโรค.pdf)แผ่นพับวัณโรค.pdf476 Kb
Download this file (แผ่นพับอาหารควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด.pdf)แผ่นพับอาหารควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด.pdf468 Kb
Download this file (แผ่นพับอาหารโรคตับอักเสบ.pdf)แผ่นพับอาหารโรคตับอักเสบ.pdf362 Kb
Download this file (แผ่นพับอีโบลา.pdf)แผ่นพับอีโบลา.pdf568 Kb
Download this file (แผ่นพับเทคนิคการบีบเก็บน้ำนม.pdf)แผ่นพับเทคนิคการบีบเก็บน้ำนม.pdf312 Kb
Download this file (แผ่นพับโรคพิษสุราเรื้อรัง.ppt)แผ่นพับโรคพิษสุราเรื้อรัง.ppt2744 Kb
Download this file (แผ่นพับโรคหิด.pdf)แผ่นพับโรคหิด.pdf598 Kb
Download this file (แผ่นพับโรคเรื้อน.pdf)แผ่นพับโรคเรื้อน.pdf408 Kb
Download this file (แผ่นพับไข้เลือดออก.pdf)แผ่นพับไข้เลือดออก.pdf488 Kb
Download this file (โคเลสเตอรอลสูง.pdf)โคเลสเตอรอลสูง.pdf1059 Kb
Download this file (โภชนาการบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง.pdf)โภชนาการบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง.pdf434 Kb
Download this file (โรคไต.pdf)โรคไต.pdf295 Kb
Download this file (ไข้หวัดใหญ่.pdf)ไข้หวัดใหญ่.pdf505 Kb
Download this file (ไส้ติ่งอักเสบในเด็ก.pdf)ไส้ติ่งอักเสบในเด็ก.pdf163 Kb

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาจาก google