เสาร์, มิถุนายน 06, 2020
   
Text Size

ค้นหาภายในจาก google

งบทดลองในระบบ GFMIS

gfmis2

งบทดลอง GFMIS

ดาวน์โหลดไฟล์
FileFile size
Download this file (032560.pdf)มีนาคม 60100 Kb
Download this file (1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ - ปีงบประมาณ 2562.pdf)1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ - ปีงบประมาณ 2562.pdf61 Kb
Download this file (1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ.pdf)1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ.pdf59 Kb
Download this file (1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี - ปีงบประมาณ 2562.pdf)1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี - ปีงบประมาณ 2562.pdf336 Kb
Download this file (1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี.pdf)1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี.pdf171 Kb
Download this file (1.1.3 รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง.pdf)1.1.3 รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง.pdf319 Kb
Download this file (1.1.3 เงินฝากคลัง - ปีงบประมาณ 2562.pdf)1.1.3 เงินฝากคลัง - ปีงบประมาณ 2562.pdf835 Kb
Download this file (1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม ใน - นอก งบประมาณ - ปีงบประมาณ 2562.pdf)1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม ใน - นอก งบประมาณ - ปีงบประมาณ 2562.pdf42 Kb
Download this file (1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม ใน - นอก งบประมาณ.pdf)1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม ใน - นอก งบประมาณ.pdf42 Kb
Download this file (1.1.5 บัญชีเจ้าหนี้การค้า ใบสำคัญ - ปีงบประมาณ 2562.pdf)1.1.5 บัญชีเจ้าหนี้การค้า ใบสำคัญ - ปีงบประมาณ 2562.pdf98 Kb
Download this file (1.1.5 บัญชีเจ้าหนี้การค้า.pdf)1.1.5 บัญชีเจ้าหนี้การค้า.pdf71 Kb
Download this file (1.1.5 บัญชีใบสำคัญ.pdf)1.1.5 บัญชีใบสำคัญ.pdf37 Kb
Download this file (1.งบทดลอง-เดือนตุลาคม 62.pdf)1.งบทดลอง-เดือนตุลาคม 62.pdf207 Kb
Download this file (2.งบทดลอง-เดือนพฤศจิกายน 62.pdf)2.งบทดลอง-เดือนพฤศจิกายน 62.pdf215 Kb
Download this file (3.งบทดลอง-ธันวาคม 62.pdf)3.งบทดลอง-ธันวาคม 62.pdf210 Kb
Download this file (4.งบทดลอง-มกราคม 2563.pdf)4.งบทดลอง-มกราคม 2563.pdf217 Kb
Download this file (5.งบทดลอง-กุมภาพันธ์ 2563.pdf)5.งบทดลอง-กุมภาพันธ์ 2563.pdf219 Kb
Download this file (6.งบทดลอง-มีนาคม 2563.pdf)6.งบทดลอง-มีนาคม 2563.pdf222 Kb
Download this file (7.งบทดลอง-เมษายน 2563.pdf)7.งบทดลอง-เมษายน 2563.pdf224 Kb
Download this file (กรกฎาคม 60 upload.pdf)กรกฎาคม 60119 Kb
Download this file (กุมภาพันธ์ 2561.pdf)กุมภาพันธ์ 2561.pdf200 Kb
Download this file (งบทดลอง กค 2561.pdf)งบทดลอง กค 2561204 Kb
Download this file (งบทดลอง กย.61.pdf)งบทดลอง กย.61.pdf206 Kb
Download this file (งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2562.pdf)งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2562.pdf214 Kb
Download this file (งบทดลอง พฤศจิกายน 2560.pdf)พฤศจิกายน 60190 Kb
Download this file (งบทดลอง หลังปรับปรุง ธันวาคม 2561.pdf)งบทดลอง หลังปรับปรุง ธันวาคม 2561.pdf200 Kb
Download this file (งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562.pdf)งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562.pdf224 Kb
Download this file (งบทดลอง เดือนกันยายน 2562.pdf)งบทดลอง เดือนกันยายน 2562.pdf222 Kb
Download this file (งบทดลองเดือนกันยายน 2560.pdf)กันยายน 60122 Kb
Download this file (งบทดลองเดือนมีนาคม 2561.pdf)งบทดลองเดือนมีนาคม 2561.pdf202 Kb
Download this file (งบทดลองแก้ไข มิ.ย 62.pdf)งบทดลองแก้ไข มิ.ย 62.pdf225 Kb
Download this file (ตุลาคม 2560.pdf)ตุลาคม 60182 Kb
Download this file (ธันวาคม 2560.pdf)ธันวาคม 60191 Kb
Download this file (พฤศจิกายน 2561.pdf)พฤศจิกายน 2561.pdf194 Kb
Download this file (พฤษภาคม 2561.pdf)พฤษภาคม 2561.pdf205 Kb
Download this file (พฤษภาคม 2562.pdf)พฤษภาคม 2562.pdf224 Kb
Download this file (พฤษภาคม 60.pdf)พฤษภาคม 60118 Kb
Download this file (มกราคม 2561.pdf)มกราคม 61196 Kb
Download this file (มิถุนายน 2561.pdf)มิถุนายน 2561.pdf204 Kb
Download this file (มิถุนายน 60 upload.pdf)มิถุนายน 60119 Kb
Download this file (รายละเอียดธนาคารย่อย ปีงบประมาณ 2561.xls)รายละเอียดธนาคารย่อย ปีงบประมาณ 2561.xls381 Kb
Download this file (สิงหาคม 2561.pdf)รายงานงบทดลองการเงินประจำเดือนสิงหาคม2561202 Kb
Download this file (สิงหาคม 60 upload.pdf)สิงหาคม 60161 Kb
Download this file (หลังปรับปรุง เดือนเมษายน 2561.pdf)หลังปรับปรุง เดือนเมษายน 2561.pdf200 Kb
Download this file (เมษายน 60 upload.pdf)เมษายน 60115 Kb

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดน้ำยาตรวจ Crossmatch (Coomb's Test) จำนวน ๑ รายการ
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดน้ำยาตรวจ Crossmatch (Coomb's Test) จำนวน... อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดน้ำยาตรวจ Blood group (ABO,Rh,Anti-D) จำนวน ๑ รายการ
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดน้ำยาตรวจ Blood group (ABO,Rh,Anti-D) จำนวน... อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(หญิง)
ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ... อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาจาก google