พุธ, กันยายน 27, 2023
   
Text Size

ค้นหาภายในจาก google

งบทดลองในระบบ GFMIS

gfmis2

งบทดลอง GFMIS


ดาวน์โหลดไฟล์
FileFile size
Download this file (02.ปีงบประมาณ 2565 พฤศจิกายน 2564.pdf)02.ปีงบประมาณ 2565 พฤศจิกายน 2564.pdf231 Kb
Download this file (03.ปีงบประมาณ 2565 ธันวาคม 2564.pdf)03.ปีงบประมาณ 2565 ธันวาคม 2564.pdf231 Kb
Download this file (032560.pdf)มีนาคม 60100 Kb
Download this file (04.ปีงบประมาณ 2565 มกราคม 2565.pdf)04.ปีงบประมาณ 2565 มกราคม 2565.pdf237 Kb
Download this file (05.ปีงบประมาณ 2565 กุมภาพันธ์ 2564.pdf)หัวข้อ งบทดลอง GFMIS238 Kb
Download this file (06.ปีงบประมาณ 2565 มีนาคม 2564 (ยกยอด NGF).pdf)06.ปีงบประมาณ 2565 มีนาคม 2564 (ยกยอด NGF).pdf240 Kb
Download this file (07.ปีงบประมาณ 2565 เมษายน 2565.pdf)07.ปีงบประมาณ 2565 เมษายน 2565.pdf61 Kb
Download this file (08.ปีงบประมาณ 2565 พฤษภาคม 2565.pdf)08.ปีงบประมาณ 2565 พฤษภาคม 2565.pdf317 Kb
Download this file (09.ปีงบประมาณ 2565 มิถุนายน 2565.pdf)09.ปีงบประมาณ 2565 มิถุนายน 2565.pdf315 Kb
Download this file (1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ - ปีงบประมาณ 2562.pdf)1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ - ปีงบประมาณ 2562.pdf61 Kb
Download this file (1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ.pdf)1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ.pdf59 Kb
Download this file (1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี - ปีงบประมาณ 2562.pdf)1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี - ปีงบประมาณ 2562.pdf336 Kb
Download this file (1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี.pdf)1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี.pdf171 Kb
Download this file (1.1.3 รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง.pdf)1.1.3 รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง.pdf319 Kb
Download this file (1.1.3 เงินฝากคลัง - ปีงบประมาณ 2562.pdf)1.1.3 เงินฝากคลัง - ปีงบประมาณ 2562.pdf835 Kb
Download this file (1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม ใน - นอก งบประมาณ - ปีงบประมาณ 2562.pdf)1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม ใน - นอก งบประมาณ - ปีงบประมาณ 2562.pdf42 Kb
Download this file (1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม ใน - นอก งบประมาณ.pdf)1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม ใน - นอก งบประมาณ.pdf42 Kb
Download this file (1.1.5 บัญชีเจ้าหนี้การค้า ใบสำคัญ - ปีงบประมาณ 2562.pdf)1.1.5 บัญชีเจ้าหนี้การค้า ใบสำคัญ - ปีงบประมาณ 2562.pdf98 Kb
Download this file (1.1.5 บัญชีเจ้าหนี้การค้า.pdf)1.1.5 บัญชีเจ้าหนี้การค้า.pdf71 Kb
Download this file (1.1.5 บัญชีใบสำคัญ.pdf)1.1.5 บัญชีใบสำคัญ.pdf37 Kb
Download this file (1.งบทดลอง-เดือนตุลาคม 62.pdf)1.งบทดลอง-เดือนตุลาคม 62.pdf207 Kb
Download this file (10.งบทดลอง-กรกฎาคม 63.pdf)10.งบทดลอง-กรกฎาคม 63.pdf225 Kb
Download this file (10.ปีงบประมาณ 2565 กรกฎาคม 2565.pdf)10.ปีงบประมาณ 2565 กรกฎาคม 2565.pdf319 Kb
Download this file (11.งบทดลอง-สิงหาคม 2563.pdf)11.งบทดลอง-สิงหาคม 2563.pdf225 Kb
Download this file (11.ปีงบประมาณ 2565 สิงหาคม 2565.pdf)11.ปีงบประมาณ 2565 สิงหาคม 2565333 Kb
Download this file (12.งบทดลอง-กันยายน 63 (ปิดบัญชี).pdf)12.งบทดลอง-กันยายน 63 (ปิดบัญชี).pdf230 Kb
Download this file (12.ปีงบประมาณ 2565 กันยายน 2565 ปรับปรุงปิดงวด.pdf)12.ปีงบประมาณ 2565 กันยายน 2565 ปรับปรุงปิดงวด.pdf327 Kb
Download this file (2.งบทดลอง-เดือนพฤศจิกายน 62.pdf)2.งบทดลอง-เดือนพฤศจิกายน 62.pdf215 Kb
Download this file (3.งบทดลอง-ธันวาคม 62.pdf)3.งบทดลอง-ธันวาคม 62.pdf210 Kb
Download this file (4.งบทดลอง-มกราคม 2563.pdf)4.งบทดลอง-มกราคม 2563.pdf217 Kb
Download this file (5.งบทดลอง-กุมภาพันธ์ 2563.pdf)5.งบทดลอง-กุมภาพันธ์ 2563.pdf219 Kb
Download this file (6.งบทดลอง-มีนาคม 2563.pdf)6.งบทดลอง-มีนาคม 2563.pdf222 Kb
Download this file (7.งบทดลอง-เมษายน 2563.pdf)7.งบทดลอง-เมษายน 2563.pdf224 Kb
Download this file (8.งบทดลอง-พฤษภาคม 2563.pdf)8.งบทดลอง-พฤษภาคม 2563.pdf225 Kb
Download this file (9.งบทดลอง-มิถุนายน 2563.pdf)9.งบทดลอง-มิถุนายน 2563.pdf225 Kb
Download this file (GF2023-01 ตุลาคม 2565.pdf)GF2023-01 ตุลาคม 2565.pdf308 Kb
Download this file (gfmif082564.pdf)งบทดลอง-เดือนสิงหาคม 2564249 Kb
Download this file (กรกฎาคม 60 upload.pdf)กรกฎาคม 60119 Kb
Download this file (กุมภาพันธ์ 2561.pdf)กุมภาพันธ์ 2561.pdf200 Kb
Download this file (งบทดลอง กค 2561.pdf)งบทดลอง กค 2561204 Kb
Download this file (งบทดลอง กย.61.pdf)งบทดลอง กย.61.pdf206 Kb
Download this file (งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2562.pdf)งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2562.pdf214 Kb
Download this file (งบทดลอง พฤศจิกายน 2560.pdf)พฤศจิกายน 60190 Kb
Download this file (งบทดลอง หลังปรับปรุง ธันวาคม 2561.pdf)งบทดลอง หลังปรับปรุง ธันวาคม 2561.pdf200 Kb
Download this file (งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562.pdf)งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562.pdf224 Kb
Download this file (งบทดลอง เดือนกันยายน 2562.pdf)งบทดลอง เดือนกันยายน 2562.pdf222 Kb
Download this file (งบทดลองเดือนกันยายน 2560.pdf)กันยายน 60122 Kb
Download this file (งบทดลองเดือนมีนาคม 2561.pdf)งบทดลองเดือนมีนาคม 2561.pdf202 Kb
Download this file (งบทดลองแก้ไข มิ.ย 62.pdf)งบทดลองแก้ไข มิ.ย 62.pdf225 Kb
Download this file (ตุลาคม 2560.pdf)ตุลาคม 60182 Kb
Download this file (ธันวาคม 2560.pdf)ธันวาคม 60191 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2563-ข้อ 1.1.1 เงินสดในมือ.pdf)ปีงบประมาณ 2563-ข้อ 1.1.1 เงินสดในมือ.pdf62 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2563-ข้อ 1.1.2.เงินฝากธนาคารทุกบัญชี.pdf)ปีงบประมาณ 2563-ข้อ 1.1.2.เงินฝากธนาคารทุกบัญชี.pdf142 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2563-ข้อ 1.1.3 เงินฝากคลัง.pdf)ปีงบประมาณ 2563-ข้อ 1.1.3 เงินฝากคลัง.pdf731 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2563-ข้อ 1.1.4 ลูกหนี้เงินยืม ใน นอกงบประมาณ.pdf)ปีงบประมาณ 2563-ข้อ 1.1.4 ลูกหนี้เงินยืม ใน นอกงบประมาณ.pdf44 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2563-ข้อ 1.1.5 เจ้าหนี้ ใบสำคัญ.pdf)ปีงบประมาณ 2563-ข้อ 1.1.5 เจ้าหนี้ ใบสำคัญ.pdf49 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2564 - 01.ตุลาคม 2563.pdf)ปีงบประมาณ 2564 - 01.ตุลาคม 2563.pdf213 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2564 - 02.พฤศจิกายน 2563.pdf)ปีงบประมาณ 2564 - 02.พฤศจิกายน 2563.pdf218 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2564 - 03 ธันวาคม 2563.pdf)ปีงบประมาณ 2564 - 03 ธันวาคม 2563.pdf217 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2564 - 04 มกราคม 2564.pdf)ปีงบประมาณ 2564 - 04 มกราคม 2564.pdf226 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2564 - 05 กุมภาพันธ์ 2564.pdf)ปีงบประมาณ 2564 - 05 กุมภาพันธ์ 2564.pdf229 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2564 - 06 มีนาคม 2564.pdf)ปีงบประมาณ 2564 - 06 มีนาคม 2564.pdf241 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2564 - 07 เมษายน 2564.pdf)ปีงบประมาณ 2564 - 07 เมษายน 2564.pdf241 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2564 - 08 พฤษภาคม 2564.pdf)ปีงบประมาณ 2564 - 08 พฤษภาคม 2564.pdf242 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2564 - 09 มิถุนายน 2564.pdf)ปีงบประมาณ 2564 - 09 มิถุนายน 2564.pdf250 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2564 - 10 กรกฎาคม 2564.pdf)ปีงบประมาณ 2564 - 10 กรกฎาคม 2564.pdf246 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2564 - 11 สิงหาคม 2564.pdf)งบทดลอง249 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2564 ข้อ 1.1.1 เงินสดในมือ.pdf)ปีงบประมาณ 2564 ข้อ 1.1.1 เงินสดในมือ62 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2564 ข้อ 1.1.2 เงินฝากธนาคารทุกบัญชี.pdf)ปีงบประมาณ 2564 ข้อ 1.1.2 เงินฝากธนาคารทุกบัญชี126 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2564 ข้อ 1.1.3 เงินฝากคลัง.pdf)ปีงบประมาณ 2564 ข้อ 1.1.3 เงินฝากคลัง1018 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2564 ข้อ 1.1.4 ลูกหนี้เงินยืม ใน-นอกงบประมาณ.pdf)ปีงบประมาณ 2564 ข้อ 1.1.4 ลูกหนี้เงินยืม ใน-นอกงบประมาณ42 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2564 ข้อ 1.1.5 เจ้าหนี้ ใบสำคัญ.pdf)ปีงบประมาณ 2564 ข้อ 1.1.5 เจ้าหนี้ ใบสำคัญ103 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2564-12 กันยายน 2564.pdf)ปีงบประมาณ 2564-12 กันยายน 256469 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2565 ข้อ 1.1.1 เงินสดในมือ.pdf)ปีงบประมาณ 2565 ข้อ 1.1.1 เงินสดในมือ.pdf62 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2565 ข้อ 1.1.2 เงินฝากธนาคารทุกบัญชี.pdf)ปีงบประมาณ 2565 ข้อ 1.1.2 เงินฝากธนาคารทุกบัญชี.pdf166 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2565 ข้อ 1.1.3 เงินฝากคลัง.pdf)ปีงบประมาณ 2565 ข้อ 1.1.3 เงินฝากคลัง.pdf1575 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2565 ข้อ 1.1.4 ลูกหนี้เงินยืม.pdf)ปีงบประมาณ 2565 ข้อ 1.1.4 ลูกหนี้เงินยืม.pdf227 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2565 ข้อ 1.1.5 ใบสำคัญค้างจ่าย.pdf)ปีงบประมาณ 2565 ข้อ 1.1.5 ใบสำคัญค้างจ่าย.pdf929 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564.pdf)ปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564.pdf219 Kb
Download this file (ปีงบประมาณ2564-11 สิงหาคม2564.pdf)ปีงบประมาณ 2564 - 11 สิงหาคม 2564249 Kb
Download this file (พฤศจิกายน 2561.pdf)พฤศจิกายน 2561.pdf194 Kb
Download this file (พฤษภาคม 2561.pdf)พฤษภาคม 2561.pdf205 Kb
Download this file (พฤษภาคม 2562.pdf)พฤษภาคม 2562.pdf224 Kb
Download this file (พฤษภาคม 60.pdf)พฤษภาคม 60118 Kb
Download this file (มกราคม 2561.pdf)มกราคม 61196 Kb
Download this file (มิถุนายน 2561.pdf)มิถุนายน 2561.pdf204 Kb
Download this file (มิถุนายน 60 upload.pdf)มิถุนายน 60119 Kb
Download this file (รายละเอียดธนาคารย่อย ปีงบประมาณ 2561.xls)รายละเอียดธนาคารย่อย ปีงบประมาณ 2561.xls381 Kb
Download this file (สิงหาคม 2561.pdf)รายงานงบทดลองการเงินประจำเดือนสิงหาคม2561202 Kb
Download this file (สิงหาคม 60 upload.pdf)สิงหาคม 60161 Kb
Download this file (หลังปรับปรุง เดือนเมษายน 2561.pdf)หลังปรับปรุง เดือนเมษายน 2561.pdf200 Kb
Download this file (เมษายน 60 upload.pdf)เมษายน 60115 Kb

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาจาก google