พุธ, กันยายน 27, 2023
   
Text Size

ค้นหาภายในจาก google

บอรด์

บอรด์
ดาวน์โหลดไฟล์
FileFile size
Download this file (การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์.ppt)การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์.ppt3356 Kb
Download this file (การบริหารปาก.pptx)การบริหารปาก.pptx843 Kb
Download this file (การเตรียมตัวก่อนคลอด.rar)การเตรียมตัวก่อนคลอด.rar3784 Kb
Download this file (ความดันโลหิต1.ppt)ความดันโลหิต1.ppt5777 Kb
Download this file (ความดันโลหิตสูง.pdf)ความดันโลหิตสูง.pdf2494 Kb
Download this file (คุมกำเนิด.ppt)คุมกำเนิด.ppt6222 Kb
Download this file (จิตเภท.pdf)จิตเภท.pdf1004 Kb
Download this file (ตาแดง A4.pdf)ตาแดง A4.pdf1370 Kb
Download this file (ท่าทางและอิริยาบถที่ถูกต้องเหมาะสม.pptx)ท่าทางและอิริยาบถที่ถูกต้องเหมาะสม.pptx859 Kb
Download this file (บอร์ดการดูแลผู้สูงอายุ.pdf)บอร์ดการดูแลผู้สูงอายุ.pdf782 Kb
Download this file (บอร์ดการปฐมพยาบาลไฟไหม้น้ำร้อนลวก.pptx)บอร์ดการปฐมพยาบาลไฟไหม้น้ำร้อนลวก.pptx978 Kb
Download this file (บอร์ดการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด.pdf)บอร์ดการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด.pdf335 Kb
Download this file (บอร์ดการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดปรับใหม่ปี57.pdf)บอร์ดการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดปรับใหม่ปี57.pdf390 Kb
Download this file (บอร์ดการล้างมือปรับเป็นเอ4.pdf)บอร์ดการล้างมือปรับเป็นเอ4.pdf278 Kb
Download this file (บอร์ดการสร้างความรักในครอบครัว.pdf)บอร์ดการสร้างความรักในครอบครัว.pdf397 Kb
Download this file (บอร์ดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ปรับพื้นใหม่ปี57.pdf)บอร์ดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ปรับพื้นใหม่ปี57.pdf466 Kb
Download this file (บอร์ดการแท้งบุตรปี57.pdf)บอร์ดการแท้งบุตรปี57.pdf429 Kb
Download this file (บอร์ดกินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ แม๊ส.pdf)บอร์ดกินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ แม๊ส.pdf1347 Kb
Download this file (บอร์ดคุ้มครองผู้บริโภค.rar)บอร์ดคุ้มครองผู้บริโภค.rar4290 Kb
Download this file (บอร์ดตัวเหลืองในทารกแรกเกิดปี56.ppt)บอร์ดตัวเหลืองในทารกแรกเกิดปี56.ppt611 Kb
Download this file (บอร์ดตากุ้งยิง.rar)บอร์ดตากุ้งยิง.rar2061 Kb
Download this file (บอร์ดบุหรี่ปี56.pdf)บอร์ดบุหรี่ปี56.pdf936 Kb
Download this file (บอร์ดพิษภัยของการดื่มสุรา.pdf)บอร์ดพิษภัยของการดื่มสุรา.pdf431 Kb
Download this file (บอร์ดมะเร็งลำไส้.pdf)บอร์ดมะเร็งลำไส้.pdf785 Kb
Download this file (บอร์ดมือเท้าปากเอ3ขอ3ชุด.ppt)บอร์ดมือเท้าปากเอ3ขอ3ชุด.ppt2789 Kb
Download this file (บอร์ดยาเสพติด.pdf)บอร์ดยาเสพติด.pdf417 Kb
Download this file (บอร์ดรณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปรับใหม่ปี2557.pdf)บอร์ดรณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปรับใหม่ปี2557.pdf1420 Kb
Download this file (บอร์ดวันสิ่งแวดล้อมโลก.pdf)บอร์ดวันสิ่งแวดล้อมโลก.pdf474 Kb
Download this file (บอร์ดสุขบัญญัติ10ประการ.pdf)บอร์ดสุขบัญญัติ10ประการ.pdf306 Kb
Download this file (บอร์ดอัมพฤกปี56.pdf)บอร์ดอัมพฤกปี56.pdf530 Kb
Download this file (บอร์ดอาหารสุขภาพ.pdf)บอร์ดอาหารสุขภาพ.pdf1638 Kb
Download this file (บอร์ดเบาหวานปี56.ppt)บอร์ดเบาหวานปี56.ppt413 Kb
Download this file (บอร์ดโรคความดันโลหิตสูง.pdf)บอร์ดโรคความดันโลหิตสูง.pdf303 Kb
Download this file (บอร์ดโรคฉี่หนู.pdf)บอร์ดโรคฉี่หนู.pdf434 Kb
Download this file (บอร์ดโรคที่มากับน้ำท่วมเอ4.pdf)บอร์ดโรคที่มากับน้ำท่วมเอ4.pdf551 Kb
Download this file (บอร์ดโรคหลอดเลือดสมอง.pdf)บอร์ดโรคหลอดเลือดสมอง.pdf319 Kb
Download this file (บอร์ดโรคหลอดเลือดสมองปรับแนวนอน.pdf)บอร์ดโรคหลอดเลือดสมองปรับแนวนอน.pdf267 Kb
Download this file (บอร์ดโรคหลอดเลือดหัวใจปี57.pdf)บอร์ดโรคหลอดเลือดหัวใจปี57.pdf708 Kb
Download this file (บอร์ดโรคเรื้อน.pdf)บอร์ดโรคเรื้อน.pdf1170 Kb
Download this file (บอร์ดโรคเอดส์.pdf)บอร์ดโรคเอดส์.pdf615 Kb
Download this file (บอร์ดไข้เลือดออก.pdf)บอร์ดไข้เลือดออก.pdf514 Kb
Download this file (บอร์ดไตวายปี57.pdf)บอร์ดไตวายปี57.pdf796 Kb
Download this file (บอร์ดไตวายเรื้อรัง.pptx)บอร์ดไตวายเรื้อรัง.pptx1498 Kb
Download this file (บอร์ดไวนิลไข้เลือดออก.pdf)บอร์ดไวนิลไข้เลือดออก.pdf273 Kb
Download this file (บุหรี่.ppt)บุหรี่.ppt1621 Kb
Download this file (ป้องกันไข้หวัดใหญ่.pdf)ป้องกันไข้หวัดใหญ่.pdf277 Kb
Download this file (มะเร็งปอด.ppt)มะเร็งปอด.ppt4380 Kb
Download this file (มะเร็งปากมดลูก.pdf)มะเร็งปากมดลูก.pdf742 Kb
Download this file (มะเร็งเต้านม.pdf)มะเร็งเต้านม.pdf3612 Kb
Download this file (รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าปรับปี57.pdf)รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าปรับปี57.pdf592 Kb
Download this file (รอมฎอน.pdf)รอมฎอน.pdf2182 Kb
Download this file (ลดเสียง ลดพิการ.pdf)ลดเสียง ลดพิการ.pdf385 Kb
Download this file (ลำไส้ไม่มีปมประสาท.pdf)ลำไส้ไม่มีปมประสาท.pdf3102 Kb
Download this file (วิธีการปริ้น สื่อสุขศึกษา.pdf)วิธีการปริ้น สื่อสุขศึกษา.pdf707 Kb
Download this file (สารพิษในบุหรี่.ppt)สารพิษในบุหรี่.ppt6586 Kb
Download this file (แผ่นผลิกTB.pdf)แผ่นผลิกTB.pdf4789 Kb
Download this file (โรคปอดบวม1.pdf)โรคปอดบวม1.pdf819 Kb
Download this file (โรคหอบ.ppt)โรคหอบ.ppt349 Kb
Download this file (โรคหัด.pdf)โรคหัด.pdf843 Kb
Download this file (โรคหัวใจ (1).pdf)โรคหัวใจ (1).pdf528 Kb
Download this file (โรคหิด.pdf)โรคหิด.pdf2580 Kb
Download this file (โรคอุจจาระร่วง.ppt)โรคอุจจาระร่วง.ppt1899 Kb
Download this file (โรคเอดส์แก้  2.ppt)โรคเอดส์แก้ 2.ppt500 Kb
Download this file (ไข้หวัดนก.pptx)ไข้หวัดนก.pptx4507 Kb
Download this file (ไข้หวัดใหญ่ 61.pdf)ไข้หวัดใหญ่ 61.pdf1287 Kb
Download this file (ไข้เลือดออก (4).pdf)ไข้เลือดออก (4).pdf3054 Kb
Download this file (ไข้เลือดออก.ppt)ไข้เลือดออก.ppt5248 Kb
Download this file (ไวรัสโรต้า.pdf)ไวรัสโรต้า.pdf1030 Kb

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาจาก google