จันทร์, มกราคม 21, 2019
   
Text Size

ค้นหาภายในจาก google

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

๑.เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตร พร้อใระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอดและชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง

๒.ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัตพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ้นทารกแรกเกิด จำนวน ๒ เครื่อง

๓.เครื่องเตรียมบล๊อกชิ้นเนื้อสำหรับการตัดเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง

๕.ตู้อบเด็ก จำนวน ๑ ตู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายลดโลกร้อน
พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหนงเจ้าพนักงานธุรการ
อังคาร, 15 มกราคม 2019
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหนงเจ้าพนักงานธุรการ

ค้นหาจาก google