จันทร์, มกราคม 21, 2019
   
Text Size

ค้นหาภายในจาก google

ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

๑.เครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลืนความถี่สูงพร้อมตรวจหัวใจผ่านหลอดเลือดอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง

๒.ระบบการจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แผนกหัวใจ จำนวน ๑ ระบบ

๓.เครืองตรวจสุขภาพเด็กในครรภ์และการหดตัวของมดลูก(NST) จำนวน ๓ เครื่อง

๔.เครื่องศูนย๋การติดตามการทำงานหัวใจและระบบไหลเวียนชนิดซับซ้อน จำนวน ๑ เครื่อง

๕.เครื่องตรวจเสียงสะท้อนหัวใจผ่านทางหลอดอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง

๖.เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายลดโลกร้อน
พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหนงเจ้าพนักงานธุรการ
อังคาร, 15 มกราคม 2019
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหนงเจ้าพนักงานธุรการ

ค้นหาจาก google