เสาร์, มิถุนายน 23, 2018
   
Text Size

ค้นหาภายในจาก google

ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

๑.ระบบสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในรถพยาบาลพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ระบบ

๒.ตู้ผสมยาเคมีบำบัด จำนวน ๑ ตู้

๓.เครื่องล้างกล้องส่องตรวจแบบแยกโซนปนเปื้อนและโซนสะอาด จำนวน ๑ เครื่อง

๔.เครื่องบำบัดทนแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๑ เครื่อง

๕.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน ๓ เครื่อง

๖.เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐานจำนวน ๒ เครื่อง

๗.เครื่องชช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด จำนวน ๑ เครื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลางรายการยา Sitagliptin 100 mg tablet
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2018
ประกาศราคากลางรายการยา Sitagliptin 100 mg tablet
ประกาศราคากลางรายการยา Sevoflurane solution 250 ml
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2018
ประกาศราคากลางรายการยา Sevoflurane solution 250 ml
ประกาศราคากลางรายการยา Cilostazol 100 mg sustain-release
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2018
ประกาศราคากลางรายการยา Cilostazol 100 mg sustain-release
ประกาศราคากลางรายการยา Apixaban 5 mg tablet
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2018
ประกาศราคากลางรายการยา Apixaban 5 mg tablet
ประกาศราคากลางรายการยา Desflurane solution 240 ml
พุธ, 20 มิถุนายน 2018
ประกาศราคากลางรายการยา Desflurane solution 240 ml
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
พุธ, 20 มิถุนายน 2018
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
ประกาศราคากลางรายการยา Liraglutide 18 mg injection
จันทร์, 18 มิถุนายน 2018
ประกาศราคากลางรายการยา Liraglutide 18 mg injection
ประกาศราคากลางรายการยา Liraglutide 18 mg injection
จันทร์, 18 มิถุนายน 2018
ประกาศราคากลางรายการยา Liraglutide 18 mg injection

ค้นหาจาก google