จันทร์, มกราคม 21, 2019
   
Text Size

ค้นหาภายในจาก google

ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

๑.ระบบสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในรถพยาบาลพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ระบบ

๒.ตู้ผสมยาเคมีบำบัด จำนวน ๑ ตู้

๓.เครื่องล้างกล้องส่องตรวจแบบแยกโซนปนเปื้อนและโซนสะอาด จำนวน ๑ เครื่อง

๔.เครื่องบำบัดทนแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๑ เครื่อง

๕.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน ๓ เครื่อง

๖.เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐานจำนวน ๒ เครื่อง

๗.เครื่องชช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด จำนวน ๑ เครื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายลดโลกร้อน
พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหนงเจ้าพนักงานธุรการ
อังคาร, 15 มกราคม 2019
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหนงเจ้าพนักงานธุรการ

ค้นหาจาก google