เสาร์, มิถุนายน 23, 2018
   
Text Size

ค้นหาภายในจาก google

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ

๑.ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด

๒.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง

๓.ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๔.เครื่องล้างทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติพร้อมระบบอบแห้ง จำนวน ๑ เครื่อง

๕.กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ กล้อง

๖.เครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนว์แก้วตาเทียมด้วยความถี่สูงจำนวน ๑ เครื่อง

๗.เครื่องอบพลาสม่าจำนวน ๑ เครื่อง

๘.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง

๙.เครื่องนึ่ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ลิตร(pre-post Vac)

๑๐.เครื่องแฟรคชั่นนัล คาร์บอนไดออกไซด์ เลเซอร์(Fractional CO2 laser) จำนวน ๑ เครื่อง

ดาวน์โหลดไฟล์
FileFile size
Download this file (1.ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบ 3 มิติ.pdf)1.ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบ 3 มิติ.pdf647 Kb
Download this file (10.เครื่องแฟรคชั่นนัล คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์.pdf)10.เครื่องแฟรคชั่นนัล คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์.pdf302 Kb
Download this file (2.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื้อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง.pdf)2.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื้อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง.pdf302 Kb
Download this file (3.ชุดเครื่องมือผ่าตัดกรดูกใช้แบตเตอร์รี่.pdf)3.ชุดเครื่องมือผ่าตัดกรดูกใช้แบตเตอร์รี่.pdf299 Kb
Download this file (4.เครื่องล้างทำลายเชื้อแบบอัตโนมัตพร้อมระบบอบแห้ง.pdf)4.เครื่องล้างทำลายเชื้อแบบอัตโนมัตพร้อมระบบอบแห้ง.pdf302 Kb
Download this file (5.กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์.pdf)5.กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์.pdf301 Kb
Download this file (6.เครื่องตรวจประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นความถี่สูง.pdf)6.เครื่องตรวจประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นความถี่สูง.pdf304 Kb
Download this file (7.เครื่องอบพลาสม่า.pdf)7.เครื่องอบพลาสม่า.pdf296 Kb
Download this file (8.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ.pdf)8.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ.pdf303 Kb
Download this file (9.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัตขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร.pdf)9.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัตขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร.pdf307 Kb

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลางรายการยา Sitagliptin 100 mg tablet
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2018
ประกาศราคากลางรายการยา Sitagliptin 100 mg tablet
ประกาศราคากลางรายการยา Sevoflurane solution 250 ml
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2018
ประกาศราคากลางรายการยา Sevoflurane solution 250 ml
ประกาศราคากลางรายการยา Cilostazol 100 mg sustain-release
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2018
ประกาศราคากลางรายการยา Cilostazol 100 mg sustain-release
ประกาศราคากลางรายการยา Apixaban 5 mg tablet
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2018
ประกาศราคากลางรายการยา Apixaban 5 mg tablet
ประกาศราคากลางรายการยา Desflurane solution 240 ml
พุธ, 20 มิถุนายน 2018
ประกาศราคากลางรายการยา Desflurane solution 240 ml
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
พุธ, 20 มิถุนายน 2018
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
ประกาศราคากลางรายการยา Liraglutide 18 mg injection
จันทร์, 18 มิถุนายน 2018
ประกาศราคากลางรายการยา Liraglutide 18 mg injection
ประกาศราคากลางรายการยา Liraglutide 18 mg injection
จันทร์, 18 มิถุนายน 2018
ประกาศราคากลางรายการยา Liraglutide 18 mg injection

ค้นหาจาก google