จันทร์, มกราคม 21, 2019
   
Text Size

ค้นหาภายในจาก google

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ

๑.ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด

๒.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง

๓.ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๔.เครื่องล้างทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติพร้อมระบบอบแห้ง จำนวน ๑ เครื่อง

๕.กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ กล้อง

๖.เครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนว์แก้วตาเทียมด้วยความถี่สูงจำนวน ๑ เครื่อง

๗.เครื่องอบพลาสม่าจำนวน ๑ เครื่อง

๘.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง

๙.เครื่องนึ่ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ลิตร(pre-post Vac)

๑๐.เครื่องแฟรคชั่นนัล คาร์บอนไดออกไซด์ เลเซอร์(Fractional CO2 laser) จำนวน ๑ เครื่อง

ดาวน์โหลดไฟล์
FileFile size
Download this file (1.ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบ 3 มิติ.pdf)1.ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบ 3 มิติ.pdf647 Kb
Download this file (10.เครื่องแฟรคชั่นนัล คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์.pdf)10.เครื่องแฟรคชั่นนัล คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์.pdf302 Kb
Download this file (2.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื้อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง.pdf)2.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื้อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง.pdf302 Kb
Download this file (3.ชุดเครื่องมือผ่าตัดกรดูกใช้แบตเตอร์รี่.pdf)3.ชุดเครื่องมือผ่าตัดกรดูกใช้แบตเตอร์รี่.pdf299 Kb
Download this file (4.เครื่องล้างทำลายเชื้อแบบอัตโนมัตพร้อมระบบอบแห้ง.pdf)4.เครื่องล้างทำลายเชื้อแบบอัตโนมัตพร้อมระบบอบแห้ง.pdf302 Kb
Download this file (5.กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์.pdf)5.กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์.pdf301 Kb
Download this file (6.เครื่องตรวจประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นความถี่สูง.pdf)6.เครื่องตรวจประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นความถี่สูง.pdf304 Kb
Download this file (7.เครื่องอบพลาสม่า.pdf)7.เครื่องอบพลาสม่า.pdf296 Kb
Download this file (8.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ.pdf)8.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ.pdf303 Kb
Download this file (9.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัตขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร.pdf)9.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัตขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร.pdf307 Kb

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายลดโลกร้อน
พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหนงเจ้าพนักงานธุรการ
อังคาร, 15 มกราคม 2019
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหนงเจ้าพนักงานธุรการ

ค้นหาจาก google