จันทร์, มกราคม 21, 2019
   
Text Size

ค้นหาภายในจาก google

ITA

ดาวน์โหลดไฟล์
FileFile size
Download this file (ita-passadu-160162.pdf)มาตรการและกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง518 Kb
Download this file (sdsdsd.doc)รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผล..70 Kb
Download this file (การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โครงการไข้เลือดออก.doc)การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โครงการไข้เลือดออก.doc735 Kb
Download this file (คู่มือปฏิลัติการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการบริการและการจัดซื้อจัดจ้าง.docx)คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านบริการและการจัดซื้อจัดจ้าง281 Kb
Download this file (คู่มือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่.docx)คู่มือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกัน24 Kb
Download this file (คู่มือโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลยะลา.pdf)คู่มือโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลยะลา.pdf1220 Kb
Download this file (ประกาศ  มาตรการป้องกันทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย.doc)ประกาศ มาตรการป้องกันทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย.doc34 Kb
Download this file (ประกาศโรงพยาบาลยะลา คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน EB9(2).doc)ประกาศโรงพยาบาลยะลา คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน EB9(2).doc182 Kb
Download this file (ระเบียบกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา.pdf)ระเบียบกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา.pdf134 Kb
Download this file (รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง  EB9(1).docx)รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง EB9(1).docx71 Kb
Download this file (รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2561.pdf)รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2561.pdf2863 Kb
Download this file (รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  ปี 60.docx)รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 60.docx51 Kb
Download this file (รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน EB10 (1).docx)รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน EB10 (1).docx53 Kb
Download this file (รายงานสรุปผลการดำเนินการตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง.docx)รายงานสรุปผลการดำเนินการตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง.docx16 Kb
Download this file (วิสัยทัศน์ ปี 2561.pdf)วิสัยทัศน์ ปี 2561.pdf49 Kb
Download this file (แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเสริมสร้างกับการบริหารงานที่โปร่งใส.pdf)แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเสริมสร้างกับการบริหารงานที่โปร่งใส.pdf46 Kb
Download this file (แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารและหัวหน้าของฝ่ายบริหารทั่วไป.pdf)คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารและหัวหน้าของฝ่ายบริหารทั่วไป5105 Kb

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายลดโลกร้อน
พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหนงเจ้าพนักงานธุรการ
อังคาร, 15 มกราคม 2019
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหนงเจ้าพนักงานธุรการ

ค้นหาจาก google